Wykształcenie

1975 – 1979 – Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie – studia inżynierskie –  specjalność techniczna – ukończone z pierwszą lokatą i oceną bardzo dobrą.

2003 – 2005 – Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie – uzupełniające studia magisterskie – specjalność: Ekonomika i Organizacja Ratownictwa.

Inne kursy:

1985 – Kurs pedagogiczny zorganizowany przez NOT oddział w Pile.

1999 – 2000 – Studium „Zarządzanie w stanach zagrożeń” – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

2001 – Wyższy Kurs Obronny – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.