Odznaczenia

-    16-04-1985: brązowy medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,

 

 

-    07-10-1987: brązowa odznaka „ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO”,

 

 

 

-    19-04-1989: „BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI”,

 

 

-    09-05-1989: srebrny medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,

 

 

-    05-05-1993: „SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI”,

 

 

-    31-01-1997: brązowa odznaka „ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA”,

 

-    12-04-1999: „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU”,

 

 

-    19-04-1999: srebrna odznaka „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”,

 

 

-    22-10-1999: brązowy medal „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”,

 

 

-    27-04-2000: „ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI”,