Publikacje

2000 – „Ocena ryzyka zagrożeń w regionie łódzkim”,

2004 - projekt "Wytycznych organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w województwie pilskim",

2005 –  „Kryzysogenny charakter zagrożeń – od teorii do praktyki”,