Opracowania

  • 1983 – „Ocena skuteczności oddziaływania systemu kontroli przeciwpożarowych na poziom bezpieczeństwa”.
  • 1984 – „Ocena wpływu propagandy przeciwpożarowej na poziom bezpieczeństwa”.
  • 1992 – „Założenia organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”.
  • 1994 - projekt "Wytycznych Komendanta Wojewódzkiego PSP w Pile w zakresie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych".
  • 1997 – „Analiza wpływu podstawowych czynników operacyjnych na poziom bezpieczeństwa”.
  • 2000 – „Założenia organizacyjne systemu bezpieczeństwa powszechnego”.
  • 2002 – „Współpraca z mediami w stanach kryzysowych”.
  • 2005 – „Zarządzanie kryzysowe”.
  • 2005 -  „Systemy bezpieczeństwa”.